Bibliotheek

De bibliotheek. Pas sinds enkele eeuwen werd het gebruikelijk dat kloosters van onze orde uitgebreide boekencollecties begonnen op te bouwen. Zo groeide onze bibliotheek uit tot bijna veertigduizend titels.