Onttrekking aan eredienst, decreet 4 december 2015


Onttrekking aan eredienst, decreet 04-12-2015